Marka Yönetimi

Marka Yönetimi

Markaya yönelik kavramların irdelenerek, markalaşma ve imaj oluşturma süreçlerinin iletişim bilimleri açısından değerlendirilip, öğretilmesi ve benimsetilmesidir.

Global ve yerel iki markanın gerçek hikayeleri temel alınarak, marka değeri kavramlarının üzerinde durulacaktır. Marka yönetimi süreci tüm yönleriyle bu markalar üzerinden irdelenecektir.

Dersin başarıyla tamamlanması sonucunda öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir:

· Marka olma ve imaj oluşturma unsurlarını ve süreçlerini kavrama
· Marka yönetimi süreçlerini öğrenme
· Marka tasarımı kavramını anlama ve uygulama pratiklerini çözümleme
· Marka kavramının kurumsal iletişim çalışmalarının bütün unsurlarıyla etkileşimini kavrama
299 TL
KDV Dahil
1
Gizlilik ve Çerez Politikası