Proje Açıklaması

EĞİTİM PAKETLERİNİ İNCELE

EĞİTİM DETAYLARI

Eğitim fikirden prototip ürüne kadar girişimini hayata geçirebilecek ve radikal inovasyonlara imza atacak girişimciler yetiştirmek için tasarlanmıştır. Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenek değil sonradan öğrenilen bir beceridir. Amacımız öncelikle başarılı girişimciliğin ciddi bir eğitim ve yönetim becerileri gerektirdiğine dair farkındalık kazandırmaktır. Sonrasında katılımcıları ve girişimci adaylarını başarılı inovasyonları hayata geçirebilmeleri için kritik bilgi ve araçlarla donatmaktır.

Herkesin başarılı girişimci olabileceğine ve büyük inovasyonlar yapabileceğine dair cesaret kazandırmak eğitimin hedeflerindedir. Girişimciliğin ve inovasyonun tüm süreçleri güçlü metotlar ve araç seti ile adım adım interaktif ve uygulamalı bir şekilde ele alınacaktır. Katılımcılar bir vaka (case) üzerinden eğitimde anlatılanları uygulama şansına sahip olacaktır.

 

Hedefler:

 • Startup kurucularına girişimlerini doğru kurgulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak
 • Stratejik düşünme yetkinliğini kazandırmak ve girişimcilik süreçlerini stratejik olarak hayata geçirmek
 • Müşteri ihtiyaç ve isteklerini anlayabilmek için gerekli araçları öğrenmek
 • Blue Ocean Stratejsiini ve Metorlarını Kullanabilir Hale Gelmek
 • Jobs-to-be-done ile nasıl yıkıcı inovasyonlar tasarlayacağımızı öğrenmek
 • Başarılı inovasyonlar için gerekli ve en önemli metot ve yöntemleri uygulayabilir hale gelmek
 • Tasarım Odaklı Düşünebilmek
 • İş modeli nasıl tasarlanır öğrenmek
 • Girişimler için iş planı hazırlayabilecek yetkinliğe ulaşmak
 • Yalın ve çevik girişimcilik yaklaşımını kavramak
 • Girişimin satış tahminleri, başa baş noktası, gelir ve giderleri gibi finansal projeksiyonlarını yapabilmek

 

Hedef Kitle: Bireysel ve Kurumsal Girişimciler, Girişimci Adayları, İnovasyon Profesyonelleri, Üniversite Öğrencileri

Eğitim İçeriği MODÜL I: Keşif

 • İyi Fikir Değil İyi Fırsat
 • Stratejik Düşünebilme
 • Strateji- İnovasyon Bağlantısı
 • Mavi Okyanusu Görebilme (Blue Ocean)
 • Müşteri İhtiyacını Anlama (Jobs To Be Done)

MODÜL 2: Geliştirme

 • Fikir Geliştirme
 • İnovasyon Tuvali
 • Ürün Hizmet Deneyim
 • Hipotez Geliştirme
 • İnovasyon Odağı
 • Hedef Kitle

MODÜL 3: İş Modeli Tasarımı ve Validasyon

 • İş Modelini Tasarlama
 • Gelir Kalemlerini Belirleme
 • Satış Kanallarını Belirleme
 • Fiyat Stratejisini Belirleme
 • Pazarlama Stratejilerini Geliştirme
 • Test ve Değerlendirme

MODÜL 4: İş Planı Hazırlama

 • Pazar Araştırması
 • Pazarlama Planı
 • Stratejik Plan
 • Finansal Plan
 • Finansal Göstergeler
 • Satış Tahminleri
 • Gelir-Gider Tablosu
 • Başa Baş Noktası

EĞİTMENLER