Proje Açıklaması

EĞİTİM PAKETLERİNİ İNCELE

EĞİTİM DETAYLARI

Eğitim İçeriği

 •  Sektör Dinamikleri
 • Başarılı Araştırma Projesinin Gerekleri
 • Geleneksel ve Dijital Pazarlama için Araştırma Türleri
 • Araştırma Projesine Hazırlık
 • Proje Yönetimi ve Takip
 • Veriyi Analize Hazırlama
 • Raporlama ve Yönetici Özeti
 • Yeni Nesil Araştırma Yöntemleri
 • Online Araştırmalar ile Verimli ve Hedefe Kitle Odaklı Veri Toplama
 • Geleneksel ve Online Araştırmaların Kıyaslanması
 • Dijital Pazarlama & E-Ticaret için Online Araştırmaların Önemi
 • A/B Testlerleri

Program kapsamında ders tekrarı sağlayacak görevler ve makale okumaları planlanmaktadır. Ayrıca kapsayıcı bölüm sonu testleri eksik kalan noktalar hakkında geri bildirim sağlayacaktır.

Ders esnasında ufak gruplar halinde atölye ve vaka çalışmaları yapılarak konuların ele alınmasında katılım ve sinerji sağlanması hedeflenmektedir.

ARAŞTIRMA KALİTESİ

 • Sektör Dinamikleri
 • Başarılı Araştırma Projesinin Gerekleri
 • Araştırma Kalitesini Belirleyen Faktörler
 • Projelerde Olası Başarısızlık Riskleri
 • Teklif Brifinde Olmazsa Olmazlar
 • Geleneksel ve Dijital Pazarlama için Araştırma Türleri 

ARAŞTIRMA PROJESİ YÖNETİMİ 

Araştırma Projesine Hazırlık

 • Probleminin Doğru Tanımlanması ve Hipotez Geliştirme
 • Masabaşı Çalışmaları ve İkincil Verilerin Kullanımı
 • Örneklem Olusturma
 • Metodoloji ve Veri Toplama Yöntemi

Proje Yönetimi ve Takip

 • Proje Süreç Takibi Metrikleri
 • Veri Toplama Aşamasının  İzlenmesi
 • Pilot Veriler ve Ara Değerlendirme Raporları

Analiz, Raporlama ve Yönetici Özeti

 Veriyi Analize Hazırlama

 • Rapor İçeriği ve Alt Kırılım Seçimi
 • Sektör Gereklerinin Raporlamaya Yansıtılması

Raporlama ve Yönetici Özeti

 • Analiz ve Görselleştirme
 • Yorumlar & İçgörüler

YENİ NESİL ONLINE ARAŞTIRMALAR

Online Araştırmalar ile Verimli ve Hedefe Kitle Odaklı Veri Toplama

Geleneksel ve Online Araştırmaların Kıyaslanması

Digital Pazarlama & E-Ticaret için Online Araştırmaların Önemi

A/B Testlerleri

EĞİTMENLER